M1 Garand Rear Sight Elevation Pinion,Pinion M1 Garand Rear Sight Elevation,It fits the following models: - U,S, MILITARY M1 GARAND.Rear Sight Elevation Pinion M1 Garand.

M1 Garand Rear Sight Elevation Pinion

X
M1 Garand Rear Sight Elevation Pinion
It fits the following models: - U,S, MILITARY M1 GARAND.